All ALP BEA BET CEL CHI DAV ISO JUS LAE LAU LEN NAT NEU NOV OTH SCH VIS VOR UIT   [DE FR IT EN ]

LWF site BEA Sampling dates

site collection date Who Remarks litterfall sampling planed
BEATuesday 18.07.2023B. Zurbuchen
BEATuesday 01.08.2023B. ZurbuchenReminder Phaenologie / Kabelbinder
BEATuesday 15.08.2023B. ZurbuchenKabelbinderx
BEATuesday 29.08.2023B. Zurbuchen
BEATuesday 12.09.2023B. Zurbuchenx
BEATuesday 26.09.2023B. Zurbuchen
BEATuesday 10.10.2023B. Zurbuchenx
BEATuesday 24.10.2023B. Zurbuchenx
BEATuesday 07.11.2023B. ZurbuchenParallelbeprobung / Streusammler schliesserx
BEATuesday 21.11.2023B. Zurbuchenx
BEATuesday 05.12.2023B. ZurbuchenWinterbeprobung (leere Kisten + Deckel)
BEATuesday 19.12.2023B. ZurbuchenWeinachtsversand (Info,Karte,Geschenk)
BEATuesday 02.01.2024B. ZurbuchenKEINE ABLESUNG
BEATuesday 16.01.2024B. ZurbuchenPassivsammler Startx
BEATuesday 30.01.2024B. Zurbuchenx
BEATuesday 13.02.2024B. Zurbuchen
BEATuesday 27.02.2024B. Zurbuchen
BEATuesday 12.03.2024B. Zurbuchen
BEATuesday 26.03.2024B. Zurbuchen
BEATuesday 09.04.2024B. ZurbuchenProtokolle Lysimetrie neux
BEATuesday 23.04.2024B. Zurbuchen
BEATuesday 07.05.2024B. Zurbuchen
BEATuesday 21.05.2024B. Zurbuchen
BEATuesday 04.06.2024B. Zurbuchenx
BEATuesday 18.06.2024B. Zurbuchen
BEATuesday 02.07.2024B. Zurbuchen
BEATuesday 16.07.2024B. Zurbuchen
BEATuesday 30.07.2024B. Zurbuchenx
BEATuesday 13.08.2024B. Zurbuchen
BEATuesday 27.08.2024B. Zurbuchen
BEATuesday 10.09.2024B. Zurbuchen
BEATuesday 24.09.2024B. Zurbuchen
BEATuesday 08.10.2024B. Zurbuchen
BEATuesday 22.10.2024B. Zurbuchen
BEATuesday 05.11.2024B. Zurbuchen
BEATuesday 19.11.2024B. Zurbuchen
BEATuesday 03.12.2024B. Zurbuchen
BEATuesday 17.12.2024B. Zurbuchen
BEATuesday 31.12.2024B. Zurbuchen
BEATuesday 14.01.2025B. Zurbuchen
BEATuesday 28.01.2025B. Zurbuchen
BEATuesday 11.02.2025B. Zurbuchen