All ALP BEA BET CEL CHI DAV ISO JUS LAE LAU LEN NAT NEU NOV OTH SCH VIS VOR UIT   [DE FR IT EN ]

LWF site LAU Sampling dates

site collection date Who Remarks litterfall sampling planed
LAUTuesday 28.09.2021WSLx
LAUTuesday 12.10.2021G. Clerc
LAUTuesday 26.10.2021G. Clercx
LAUTuesday 09.11.2021G. Clerc
LAUTuesday 23.11.2021G. Clercx
LAUTuesday 07.12.2021G. Clerc
LAUTuesday 21.12.2021G. Clerc
LAUTuesday 04.01.2022G. ClercKatrin; Batterie geschickt.
LAUTuesday 18.01.2022G. ClercAnleitung Batteriewechsel und Meteokastenschl├╝ssel (ID 1.213)x
LAUTuesday 01.02.2022G. Clercx
LAUTuesday 15.02.2022G. ClercMeteoputzsetx
LAUTuesday 01.03.2022G. Clerc
LAUTuesday 15.03.2022G. ClercNeue Mappe fuer Protokolle
LAUTuesday 29.03.2022G. ClercUmstellung / Ozon startx
LAUTuesday 12.04.2022G. Clerc
LAUTuesday 26.04.2022G. Clerc
LAUTuesday 10.05.2022G. Clerc
LAUTuesday 24.05.2022G. Clercx
LAUTuesday 07.06.2022G. Clercx
LAUTuesday 21.06.2022M. AndreiniInfobrief Sporen
LAUTuesday 05.07.2022M. Andreini
LAUTuesday 19.07.2022M. Andreini
LAUTuesday 02.08.2022M. Andreinix
LAUTuesday 16.08.2022M. Andreini
LAUTuesday 30.08.2022M. Andreini
LAUTuesday 13.09.2022M. Andreinix
LAUTuesday 27.09.2022M. Andreini
LAUTuesday 11.10.2022M. Andreinix
LAUTuesday 25.10.2022M. Andreini
LAUTuesday 08.11.2022M. Andreinix
LAUTuesday 22.11.2022M. Andreini
LAUTuesday 06.12.2022M. Andreinix
LAUTuesday 20.12.2022M. Andreini
LAUTuesday 03.01.2023M. Andreini
LAUTuesday 17.01.2023M. Andreini
LAUTuesday 31.01.2023M. Andreini
LAUTuesday 14.02.2023M. Andreini
LAUTuesday 28.02.2023M. Andreini
LAUTuesday 14.03.2023M. Andreini